Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 177/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2784, parc. č. 2786,

katastrální území KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2784, parc. č. 2786, katastrální území Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a firmou Splavná s. r. o.

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2784, parc. č. 2786, katastrální území Kyje, se společností Splavná s. r. o.

T: 31. 3. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, ODOP, OV