Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 178/RMČ/2016


k žádosti o umístění letní předzahrádky pizzerie na pozemku parc. č. 566/104, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s umístěním předzahrádky provozovny PIZZA KUBKA na části pozemku parc. č. 566/104, k. ú. Hloubětín

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat vlastníka provozovny PIZZA KUBKA o stanovisku Rady MČ Praha 14


T: 31. 3. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM