Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 218/RMČ/2016


k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016

schválený rozpočet
příjmy                       270.789,40 tis. Kč
výdaje                      314.491,30 tis. Kč
financování                43.701,90 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 12. 4. 2016
příjmy                       292.375,80 tis. Kč
výdaje                      351.418,60 tis. Kč
financování                59.042,80 tis. Kč


rozpočet po 7. rozpočtovém opatření k 25. 4. 2016
příjmy                       292.465,80 tis. Kč
výdaje                      360.653,00 tis. Kč
financování                68.187,20 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 21. 6. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ