Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 228/RMČ/2016


k žádosti o znovupřidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


znovupřidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k uzavření nové nájemní smlouvy k bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíceT: 31. 5. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce