Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 231/RMČ/2016


k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a. s., uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 749, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízeníT: 15. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM

 

PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m.č. Praha 14
č. 231/RMČ/2016 ze dne 2.5.2016


Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 749 ulice Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru s paní Dessislavou Olgovou Dimitrovou, bytem Kardašovská 756/23, 198 00 Praha 9, za výši nájemného 220,-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.