Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 232/RMČ/2016


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíců od 15. 5. 2016 do 14. 8. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíců od 15. 5. 2016 do 14. 8. 2016

T: 9. 5. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce