Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 234/RMČ/2016


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v objektu v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 od 9. 5. 2016 do 8. 8. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most s. r. o. a budoucím podnájemcem na užívání bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 9. 5. 2016 do 8. 8. 2016


T: 9. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce