Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 236/RMČ/2016


k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2016 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2016 (Integrační centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Farní charita Praha 14, Praha 14 Kulturní, Youth Included, Základní škola Chvaletická, Základní škola Vybíralova, Základní škola Bratří Venclíků, Základní škola Generála Janouška, Základní škola Hloubětínská, Mateřská škola Korálek)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14 v roce 2016

T: 31. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ