Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 237/RMČ/2016


k informaci o výsledku kontroly výkonu státní správy ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 odborem "Kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy" se zaměřením na výkon přenesené působnosti ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách na úseku krizového řízeníRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené MHMP u Úřadu městské části Praha 14 zaměřené na výkon přenesené působnosti ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách na úseku krizového řízení
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: KT