Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 245/RMČ/2016


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2635/12, k. ú. Kyje pro vybudování sportovního areáluRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s pronájmem pozemku parc. č. 2635/12, k. ú. Kyje pro vybudování sportovního areálu


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 15. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM