Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 246/RMČ/2016


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1372/71, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prodejem pozemku parc. č. 1372/71, k. ú. Hloubětín spoluvlastníku sousedního pozemku parc. č. 1372/9, k. ú. Hloubětín


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP k prodeji pozemku parc. č. 1372/71, k. ú. Hloubětín spoluvlastníku sousedního pozemku parc. č. 1372/9, k. ú. Hloubětín

T: 15. 5. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM