Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 247/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění kanalizačních přípojek do pozemku parc. č. 881/1, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti umístění kanalizačních přípojek do pozemku parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice se společností Skanska reality a. s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Praha 8 za cenu 500 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění kanalizačních přípojek do pozemku parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice se společností Skanska reality a. s.


T: 15. 6. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM