Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 248/RMČ/2016


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 73/3, o výměře 8 m 2 v k. ú. Černý Most k provozování gastronomického stánku grilovaných kuřat mezi MČ Praha 14 a panem Lubošem Andresem, bytem Pavlišovská 2298, Praha 9


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit s žadatelem uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 73/3, k. ú. Černý Most


T: 31. 5. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ