Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 29/RMČ/2017


k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v 1. podzemním podlaží, místnost č. 53 o výměře 14,72 m2 a místnost č. 54 o výměře 14,33 m2 , tedy o celkové výměře 29,05 m2 v objektu Polikliniky Černý Most "Parník" č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 198 00Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy se společností VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o., se sídlem Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 9, IČ: 41194811, DIČ: CZ 699003063 na dobu neurčitou za účelem využití jako šatny zaměstnanců

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy se společností VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o., na prostor sloužící k podnikání v 1. podzemním podlaží místnost č. 53 o výměře 14,72 m2 a místnosti č. 54 o výměře 14,33 m2 , tedy o celkové výměře 29,05 m2 v objektu Polikliniky Černý Most "Parník" č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 198 00


T: 27. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce