Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 30/RMČ/2017


k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání, místnosti č. 267 a č. 270 o celkové výměře 34,80 m2 ve 2. nadzemním podlaží a místnosti č. 301 a č. 320 ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 39,30 m2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, 198 00 Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy se společností CET 21 spol. s r. o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, na dobu určitou do 30. 4. 2017 pro účely natáčení hraného televizního seriálu

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy se společností CET 21 spol. s r. o. na prostory sloužící k podnikání, místnosti č. 267 a č. 270 o celkové výměře 34,80 m2 ve 2. nadzemním podlaží a místnosti č. 301 a č. 320 ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 39,30 m2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, 198 00 Praha 9


T: 27. 1. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce