Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 31/RMČ/2017


k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy v prostorách objektu Polikliniky Černý Most "Parník", Generála Janouška 902/17

198 00 Praha 9 - Černý Most IIRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy mezi společností B. Braun Avitum, s. r. o., se sídlem V Parku 2335, 148 00 Praha 4, IČ: 416 95 003, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 14. 3. 2019 za účelem ordinace pro pacienty s onemocněním ledvin

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy se společností B. Braun Avitum, s.r.o., na prostor sloužící k podnikání ve 3. nadzemním podlaží, o celkové výměře 19,09 m2 , v objektu Polikliniky Černý Most "Parník", Generála Janouška 902/17, 198 00 Praha 9


T: 25. 1. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce