Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 32/RMČ/2017


k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 668/74, ulice Kardašovská, 198 00 Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Jiřím Bařinkou (IČ:12495121), Janou Bařinkovou (IČ: 16115848), bytem Rochovská 757, 198 00 Praha 9 a panem Michalem Vyhnálkem, Kardašovská 668/7, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČ: 69515506

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat spolunájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy na prostor v objektu č. p. 668/74 ulice Kardašovská, 198 00 Praha 9

T: 27. 1. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce