Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 33/RMČ/2017


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 na adrese Broumarská č. p. 25, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017


T: 25. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce