Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 35/RMČ/2017


k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2016Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zveřejnit výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2016

T: 1. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT