Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 36/RMČ/2017


k informaci o rezignaci na funkci vedoucí odboru investičníhoRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci paní Ing. Martiny Mezenské na funkci vedoucí odboru investičního ke dni 31. 3. 2017


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho odboru investičního

T: 31. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO