Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 37/RMČ/2017


k návrhu na jmenování nového člena Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR)Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


Bc. Jaroslava Červeného, vedoucího odboru Kancelář starosty členem Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR)


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat Bc. Jaroslava Červeného o jmenování do STRR

T: 31. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: členové STRR