Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 38/RMČ/2017


k návrhu na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu v roce 2017 pro oblast 2Rada městské části Praha 14


I. r u š í


dotační komise jmenované na základě usnesení č. 43/RMČ/2016 ze dne 25. 1. 2016


II. j m e n u j e


1. dotační komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2A) - kultura a umělecká činnost ve složení:

Mgr. Irena Kolmanová

Pavel Mašek

Aneta Hejrovská

Mgr. Petr Šourek

Ing. Pavel Blecha


2. dotační komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2B) - sport, tělovýchova, volný čas, 2C ) - podpora Zdravé MČ - MA21 a 2D) - podpora činnosti tělovýchovných zařízení ve složení:

Mgr. Irena Kolmanová

Ing. Mgr. Lucie Svobodová

Ing. Ilona Picková

Jitka Krátká

Josef Kutmon

Mgr. Marcela Vydrová

Ing. Luděk Lisý

III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


seznámit členy komisí s jejich jmenováním

T: 23. 1. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, členové komise