Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 39/RMČ/2017


k návrhu záměru o podání žádosti na poskytnutí dotace Ministerstva vnitra v rámci vyhlášeného Programu prevence kriminality na rok 2017Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. projektový záměr žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality na rok 2017 dle přílohy č. 1


2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektu max. 25.000 Kč


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra České republiky

T: 31. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSVZ