Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 40/RMČ/2017


k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci na projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem práce a sociálních věcíRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

návrh smlouvy dle přílohy č. 1 o spolupráci při realizaci projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend"


II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem práce a sociálních věcí


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem práce a sociálních věcí

T: 17. 2. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OSPK