Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 42/RMČ/2017


k návrhu na změnu výše osobních příplatků ředitelů základních a mateřských škol městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


novou výši osobních příplatků ředitelů základních a mateřských škol městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele základních a mateřských škol s novou výší osobních příplatků ke dni 1. 2. 2017

T: 1. 2. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KT-PO