Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 43/RMČ/2017


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"


II. r o z h o d l a


1. vyloučit z další účasti v zadávacím řízení účastníka QUIET Home AGENCY s.r.o., IČ: 26742241, se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2133/138, PSČ 130 00 z důvodu nesplnění zadávací podmínky


2. o výběru dodavatele UNI, Hotel Luna, s.r.o., se sídlem Praha 2, Slezská 13/2127, IČ: 27175146 , se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny"

T: 31. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ