Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 46/RMČ/2017


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0431/2016/OI/1050 na akci "Úprava točny Hostavice"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0431/2016/OI/1050 na akci "Úprava točny Hostavice"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0431/2016/OI/1050 na akci "Úprava točny Hostavice"

T: 31. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ