Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

 

52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017

 

č. 47/RMČ/2017

 

k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách Z© a M© městské části Praha 14 - M© Chvaletická"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách Z© a M© městské části Praha 14 - M© Chvaletická"

 

II. u k l á d á

1. Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14        

zajistit rozpočtové opatření dle přílohy č. 3

 

2. Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: "Rekonstrukce elektroinstalace v budovách Z© a M© městské části Praha 14 - M© Chvaletická" v návaznosti na rozpočtové opatření

T: 3. 2. 2017

 

 

 

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14