Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 48/RMČ/2017


k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 2804/03 za účelem změny platebních podmínekRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 2804/03 na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 a 2830/2 v k. ú. Kyje mezi S®DC, s.o., se sídlem Partyzánská 24, 170 00, Praha 7 a MČ Praha 14 za účelem změny platebních podmínek


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 2804/03, ve znění dodatku 1 a 2 mezi MČ Praha 14 a S®DC, s. o.

T: 30. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘE©