Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 49/RMČ/2017


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu nebo prodeji části pozemku parc. č. 708/28, k. ú. Hloubětín pro vybudování parkoviště k plánované přístavbě domu č. p. 567Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í

s pronájmem a ani prodejem části pozemku parc. č. 708/28, k. ú. Hloubětín pro přístavbu domu č. p. 567

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 31. 1. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM