Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 420/RMČ/2017


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, s možností automatického prodloužení na dobu max. 6 let v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, s možností automatického prodloužení na dobu max. 6 let v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14


T: 22. 7. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce