Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 428/RMČ/2017


k návrhu na souhlas s dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dohodou o ukončení nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 22,50 m 2
ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14 a . s., o souhlasu s dohodou o ukončení nájmu
nebytových prostor o celkové výměře 22,50 m 2 ve 2. nadzemním podlaží objektu
č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9

T: 14. 7. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 

 


PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m.č. Praha 14
č. 428/RMČ/2017 ze dne 26. 6. 2017

Rada městské části Praha 14 souhlasí s dohodou o ukončení nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 22,50 m 2 ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9, ke dni 30. 6. 2017 s paní Ljubov Aleksandrovna Jevsyukova, IČ: 674 16 128, bytem Běchorská 1790/84, Praha 9 - Horní Počernice.