Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 432/RMČ/2017


k informaci o provedení kontroly výkonu státní správy na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení a výkonu státní správy na úseku státního občanstvíRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek kontroly výkonu státní správy na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení a výkonu státní správy na úseku státního občanství, který provedla kontrolní skupina Odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP ve dnech 6. 6. 2017 a 8. 6. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: KT - oddělení kontroly a stížností, oddělení matriky