Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 433/RMČ/2017


k návrhu na jmenování vedoucího odboru investičníhoRada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení č. 228/RMČ/2017 ze dne 3. 4. 2017


II. j m e n u j e


pana Davida Frýdu vedoucím odboru investičního ode dne 1. 8. 2017

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 8. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO