Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 434/RMČ/2017


k návrhu na uzavření smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence se spolkem Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence se spolkem Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agenturou z.s., související s naučnou stezkou v rámci "Projektu rozhledny Praha 14", mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14

zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích k uzavření výše uvedené smlouvyMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS