Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 435/RMČ/2017


k návrhu zadání na zpracování územní studie lokality Na Hutích, Praha - KyjeRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e

návrh zadání na zpracování územní studie lokality Na Hutích, Praha - Kyje

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k návrhu zadání na zpracování územní studie lokality Na Hutích, Praha - Kyje odboru územního rozvoje MHMP


T: 4. 7. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR