Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 436/RMČ/2017


vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy

pozemků parc. č. 1252, 1254/5, 1251 a 1250 kat.území Hloubětín z funkční plochy PZO na území všeobecně obytné OVRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


návrh podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků parc. č. 1252, 1254/5, 1251 a 1250 kat. území Hloubětín z funkční plochy PZO na území všeobecně obytné OV


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. postoupit podnět na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků parc. č. 1252, 1254/5, 1251 a 1250 kat. území Hloubětín z funkční plochy PZO na území všeobecně obytné OV pořizovateli územního plánu odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

T: 4. 7. 2017

2. sdělit vyjádření MČ Praha 14 žadatelům o změnu územního plánu

T: 4. 7. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR