Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 440/RMČ/2017


k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy 281.204,60 tis. Kč

výdaje 354.087,60 tis. Kč

financování 72.883,00 tis. Kč


ro zpočet po 10. rozpočtovém opatření k 5. 6. 2017

příjmy 342.111,10 tis. Kč

výdaje 470.317,70 tis. Kč

financování 128.206,60 tis. Kč


ro zpočet po 11. rozpočtovém opatření k 20. 6. 2017

příjmy 342.711,10 tis. Kč

výdaje 471.978,40 tis. Kč

financování 129.267,30 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 9/2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ