Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 441/RMČ/2017


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005


___


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s převodem finančních prostředků ve výši 28.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 28.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005


T: 7. 7. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Gen. Janouška