Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 443/RMČ/2017


ke zrušení a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Klíč k úspěchu - opakované řízení"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 270/RMČ/2017 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Klíč k úspěchu"


2. zahájení nového zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Klíč k úspěchu - opakované řízení"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Klíč k úspěchu - opakované řízení" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Klíč k úspěchu - opakované řízení"


T: 17. 7. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Šimanovská