Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 445/RMČ/2017


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky"

2. návrh výzvy včetně smlouvy k uvedené veřejné zakázce


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


4. členy a náhradníky hodnotící komise


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky"

T: 17. 7. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: KS, OPKČ, OŘEŠ, MŠ Štolmířská