Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 447/RMČ/2017


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby"

2. návrh výzvy včetně smlouvy k uvedené veřejné zakázce


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


4. členy a náhradníky hodnotící komise


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby"

T: 17. 7. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ