Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 448/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem" zadávané formou nadlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem" zadávané formou nadlimitního řízení

II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem" zadávané formou nadlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky uchazeče


Obchodní firma: MY DVA group a. s.

Sídlo: Praha 7 - Holeąovice, Osadní 1053/28, PSČ 17000

IČ: 290 30 684

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na dodávky "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem" zadávané formou nadlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 30. 6. 20172. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, uzavření rámcové kupní smlouvy k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem" zadávané formou nadlimitního řízení

T: 31. 7. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©, Z© Bří Venclíků, Z© Vybíralova, Z© Chvaletická, Z© Generála Janouąka, Z© Hloubětínská, Z© ©imanovská