Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 451/RMČ/2017


k investičním akcím a požadavkům na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


přehled investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit předání investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 na MHMP Odbor rozpočtu


T: 31. 7. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP, KS - ÚIT