Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 452/RMČ/2017


ke změně pachtýře zahrádky na pozemku parc. č. 1761, díl č. 150 o výměře 295 m 2 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0293/2013/OSMI/1070 na část pozemku parc. č. 1761, díl č. 150, k. ú. Kyje k 30. 6. 2017 s panem Petrem Vaštagem, bytem Na Kopečku 1283/4, Praha 8

2. s uzavřením nové pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1761, díl č. 150, k. ú. Kyje za pachtovné ve výši 11 Kč/m 2 /rok s paní Terezou Hájkovou, bytem Bánskobystrická 11/2080, Praha 8, od 1. 7. 2017

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0293/2013/OSMI/1070 na část pozemku parc. č. 1761, díl č. 150, k. ú. Kyje s panem Petrem Vaštagem


2. zajistit uzavření nové pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1761. díl č. 150, k. ú. Kyje s paní Terezou Hájkovou


T: 31. 7. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM