Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 453/RMČ/2017


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akci "Napojení objektu Lednická č.p. 1533 na síť Dial Telecom, a. s., Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 170, k. ú. Kyje, pro Dial Telecom, a. s., IČ 28175492


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 170, k. ú. Kyje, pro Dial Telecom, a. s., IČ 28175492


T: 15. 8. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM