Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 515/RMČ/2018


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9, ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 10. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT