Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 516/RMČ/2018


k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 30. 8. 2018
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů