Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 517/RMČ/2018


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 25. 9. 2018
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KT