Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 519/RMČ/2018


k návrhu na jmenování vedoucího odboru investičního Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


pana Petra Brycha vedoucím odboru investičního ode dne 1. 9. 2018


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 9. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO